Friday, March 18, 2011

A Fragment of Memory

Majlis Ramah Mesra bersama Menteri Pengajian Tinggi Malaysia (9 Mac 2011)